GOOGLE APPS DIRECTORY
Logo of Docso

Docso

4.6/5 (out of 23 reviews) • 1048 installs

Hàm Đọc số thành chữ =VND(123) => Một trăm hai mươi ba đồng =docso(123) => một trăm hai mươi ba

Google Workspace Marketplace link