GOOGLE APPS DIRECTORY
Logo of SettInnTekst

SettInnTekst

21 installs Screenshot of SettInnTekst

Tillegget hjelper deg å lage møteinnkalling, referat, protokoll og årsreferat raskt. Laget for alle som sitter i et styre, FAU o.l.

Google Workspace Marketplace link